Hezkuntza eskaintza

Lanbide Heziketa Berezia

LHB Hezkuntza Eskaintza

Ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea

Lanbide Heziketa Bereziko zikloen helburua da hezkuntza premia berezi aldi baterako edo iraunkorrak dituzten gazteen prestakuntza eta kualifikazio beharrei erantzutea; gazte horiek, haien berariazko hezkuntza premien ondorioz, hezkuntza arloko sostengu eta arreta jakin batzuk behar dituzte, eta haien autonomia pertsonal eta sozialak arrazoizko itxaropenak ematen dizkie zenbait lanpostu eskuratzeko.

 • 4 ikasturte
 • 8 plaza

Matrikula

Triptikoa

 

Oinarrizko Lanbide Heziketa

OM Elementu Metalikoen Fabrikazioa

Elementu Metalikoen Fabrikazioa

Titulu honen gaitasun orokorra da material metalikoekin (ferrikoak eta ez-ferrikoak) mekanizatzeko eta muntatzeko oinarrizko eragiketak egitea fabrikazio mekanikorako, eta jarduketa lagungarriak egitea elementuen eta ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean eta mantentzean, adierazitako kalitatearekin lan eginez, lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak errespetatuz eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz eta, hala balegokio, harekin batera ofiziala den hizkuntzan komunikatuz, baita atzerriko hizkuntza batean ere.

 • 2 ikasturte
 • 14 plaza

Matrikula

Triptikoa

Oinarrizko Lanbide Heziketa

OM Informatika

Bulegoko Informatika

Tituluaren gaitasun orokorra honetan datza: sistema mikroinformatikoak, periferikoak eta datu-komunikazioko sareak muntatu eta mantentzeko laguntza lanak egitea eta dokumentuak tratatu, erreproduzitu eta artxibatzea, adierazitako kalitatearekin lan eginez, segurtasunez eta ingurumena babestuz, norberaren ekimenez eta erantzukizunez arituz, eta ahoz eta idatziz gazteleraz komunikatuz, eta, kasua bada, hizkuntza ofizialkide propioa edo atzerriko hizkuntzaren bat erabiliz.

 • 2 ikasturte
 • 14 plaza

Matrikula

Triptikoa

Erdi Mailako Heziketa Zikloa

EMHZ Administrazio Kudeaketa

Administrazio Kudeaketa

Tituluaren gaitasun orokorra honetan datza: sistema mikroinformatikoak, periferikoak eta datu-komunikazioko sareak muntatu eta mantentzeko laguntza lanak egitea eta dokumentuak tratatu, erreproduzitu eta artxibatzea, adierazitako kalitatearekin lan eginez, segurtasunez eta ingurumena babestuz, norberaren ekimenez eta erantzukizunez arituz, eta ahoz eta idatziz gazteleraz komunikatuz, eta, kasua bada, hizkuntza ofizialkide propioa edo atzerriko hizkuntzaren bat erabiliz.

 • 2 ikasturte
 • 20 plaza

Matrikula

Triptikoa

Erdi Mailako Heziketa Zikloa

EMHZ Erizaintzako Zainketa Lagungarriak

Erizaintzako Zainketa Lagungarriak

Erizaintzako Zainketa Lagungarrien lanbide tituluak eri/bezeroari laguntzeko eremuetan osasun arloari dagozkion prestakuntza beharrak bete nahi ditu, oinarrizko osasun laguntza, laguntza komunitarioko eta/edo laguntza espezializatuko erizaintza taldeetan esku hartuz.

 • 2 ikasturte
 • 20 plaza

Matrikula

Triptikoa

Erdi Mailako Heziketa Zikloa

EMHZ Natura Inguruneko eta Aisialdiko Gidaria

Natura Inguruneko eta Aisialdiko Gidaria

Ez dago deskribapenik 

 • 2 ikasturte
 • 20 plaza

Matrikula

Triptikoa

Erdi Mailako Heziketa Zikloa

EMHZ Mekanizazioa

Mekanizazioa

Titulu honekin lortu nahi den gaitasun orokorra da Txirbil Harroketazko, Konformaziozko eta prozedura berezietako prozesu ezberdinak burutzea, prestaketa lanak eginez, programatuz, makinak-erremintak erabiliz eta lortutako produktua egiaztatuz kalitate, segurtasun eta ingurugiroaren babeserako espezifikazioak betez.

 • 2 ikasturte
 • 20 plaza

Matrikula

Triptikoa

Goi Mailako Heziketa Zikloa

GMHZ Administrazioa eta Finantzak

Administrazioa eta Finantzak

Teknikari honentzat produkzio sistemak eskatzen duen lanbide prestakuntza orokorra honako hau da: titulu honetako gaitasun orokorraren bidez, kudeaketa eta administrazio eragiketak antolatu eta gauzatzen dira enpresa publiko edo pribatu baten merkataritza, lan kontabilitate, zerga eta finantza arloko prozesuetan eta, horretarako, indarreko araudia eta kalitatea kudeatzeko protokoloak aplikatzen dira, informazioa kudeatuz, bezeroaren edota erabiltzailearen gogobetetasuna segurtatuz eta laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauei jarraituz.

 • 2 ikasturte
 • 20 plaza

Matrikula

Triptikoa