Zertifikazio eta akreditazioak

2022/2023 Ikasturtean burutuko diren Ikastaro Zertifikatuak

2022/2023 Ikasturtean burutuko diren Ikastaro Zertifikatuak

2022/09/09

Aurten 3 ikastaro zertifikatu aterako ditugu Cip Elizondo Lanbide Eskola Iip-n. Ikastaroak hauek dira:

- CP1 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.

“Datuak eta dokumentuak erregistratu eta tratatzeko eragiketak” (360 or.)

https://administracionelectronica.navarra.es/.../AccionFo...

- CP2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

“Gizarte erakundeetan menpekotasuna duten pertsonentzako osasun laguntza” (370 or.)

https://administracionelectronica.navarra.es/.../AccionFo...

- CP2 Mecanizado por arranque de viruta

“Txirbil harroketa bidezko mekanizazioa” (260 or.)

https://administracionelectronica.navarra.es/.../AccionFo...

Hemen duzue Link-a: https://administracionelectronica.navarra.es/.../Home/Buscar

Hasteko data urriak 3 da eta matrikulatzeko epea dagoeneko zabalik dago. Izen-ematea aurretik jarritako link horren bidez egin behar da, baina edozein zalantza izanez gero, eskolara deitu dezakezue (848 43 16 32).

GAITASUN PROFESIONALEN AKREDITAZIOA

GAITASUN PROFESIONALEN AKREDITAZIOA

Lan-esperietziaren edo prestakuntza ez-formalaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura da. Ezagupen hauek Prestakuntzen Katalogo Nazionalean definituriko gaitasun profesionaletako bat edo gehiagorekin bat egiten dutenean, Lanbide Heziketako titulu ofizial bat eskuratzea posible izanen da.

Lanbide-gaitasunak aitortzeko edo egiaztatzeko prozedura irekia da, etengabe.

Zenbait gaitasun unitateek prestakuntza bat osatzen dute. Zenbait prestakuntza, heziketa osagarria gehitzen zaiena, lanbide heziketako titulu ofizial bat osatzen dute. Beraz, titulu zehatz batekin erlazionaturiko ezagupen profesional zabalak dauzkan pertsona bati titulu ofizial bateko funtsezko alde bat akreditatzeko aukera ematen dio, edo , heziketa osagarria eginez gero, baita lortu ere. Profesionaltasun ziurtagiri bat ere lortu daiteke, prestakuntza jakin baten gaitasun unitate guztiak akreditatzerakoan, inongo heziketa osagarririk egin gabe.

Baldintzak:

  • Nazionalitatea edo bizilekua

Espainiako nazionalitatea izatea, edo Erkidegoko herritartasun-erregistroaren ziurtagiria edo Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela izatea, edo Espainian bizitzeko edo bizitzeko eta lan egiteko indarrean dagoen baimenaren titularra izatea.

  • Adina

18 urte beteak, 1. mailarako (oinarrizko gaitasunak) eta 20 urte beteta 2. eta 3. mailetarako (gaitasun  profesional teknikoak edo goi-mailako gaitasun teknikoak).

  • Egiaztatu nahi diren lanbide-gaitasunekin lotutako lan-esperientzia eta/edo prestakuntza ez-formala

Eskaera aurkeztu aurreko azken 15 urteetan lortutako lan-esperientzia 2 urte, gutxienez 1.200 ordu lan eginda 1. mailako kualifikazio-unitateetarako (oinarrizko gaitasunak) eta 3 urte, gutxienez 2.000 ordu lan eginda 2. eta 3. mailetako gaitasun-unitateetarako (konpetentzia profesional teknikoak edo goi-mailako konpetentzia teknikoak).

Eskaera aurkeztu aurreko azken 10 urteetan eskuratutako prestakuntza ordu-kopurua dagokio profesionaltasun-ziurtagiriei buruzko informazioa.

  • Baloratuko diren konpetentzia profesionaleko unitateek, beren izaeragatik, baldintza gehigarriak badituzte, baldintza horiek betetzen dituztela egiaztatzen duen agiria eduki beharko dute.

Informazio gehiagorako, https://www.acreditanavarra.es/ webean kontsultatu daiteke edo ikastetxera zuzenean deitu informazioa jasotzeko edo zalantzak argitzeko. Ikastetxean laguntza izanen duzu tramitazioa egiterakoan.